0
Настани
0
Практиканти
0
Продукти
0
Годишни Извештаи
0
Медиумска Покриеност
0
Журнали
0
Проекти
0
Книги

Програми

Анализа на јавните политикии администрација

Анализа на јавните политики
и администрација

Програмата изготвува анализи и извештаи кои ги зајакнуваат политичките и административните капацитети преку обезбедување на ефективни решенија на политички прашања и предизвици од областа на реформата на јавната дминистрација....

Приближување кон ЕУи интегративна поддршка

Приближување кон ЕУ
и интегративна поддршка

Интеграцијата во ЕУ структурите е изворот на трансформација за Македонија и воопшто за Југоисточна Европа затоа што е главната тема која ја оформува агендата на реформите во замјите од Западен Балкан. Процесот на приближување кон ЕУ подразбира бројни...

Eнергетикаи инфраструктура

Eнергетика
и инфраструктура

Со потпишувањето на договорот за Енергетската заедница, Македонија и другите земји потписнички од регионот свртеа нов лист во енергетската историја. Особено енергетската ефикасност, употребата на обновливите извори, зајакнување на конкуренцијата...

Надворешна и безбедносна политика

Надворешна и безбедносна политика

Ги опфаќа активностите на Аналитика кои се однесуваат на современите безбедносни прашања од традиционална и нетрадиционлна гледна точка, и го разгледува прашањето за раководење во безбедносниот сектор како нова појава...

Миграции

Миграции

Целта на Аналитика е истражување на влијанието на миграцијата врз стандардот на живеење во земјата. Аналитика ќе информира за нивото на миграција во земјата и значењето на дознаките надвор од финансиската придобивка од истите...

Twitter

Facebook

Нашите Партнери

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1